رگولیشن ‌و مجوزها

رگولیشن
شرکت ویتاورس برای اطمینان از امنیت سرمایه کاربران به عنوان بروکر بین‌المللی جزیره موالی (کومور) رگوله سازمان خدمات بین‌المللی موالی به شماره BFX2024072 را دریافت کرده است که با ضوابط نظارتی سختگیرانه امنیت سرمایه کاربران را تضمین می‌کند. در حوزه خودمختار موالی این تعهدنامه برای سرمایه شما محیطی امن را تضمین می‌کند.
بیمه FINACOM
در ویتاورس سرمایه شما بیمه شده است. ما عضوی از کمیته مالی فیناکام هستیم که معامله‌گران‌مان را تا سقف 20هزار یورو تحت پوشش قرار می‌دهد.
مجوز
ویتاورس دارای مجوز سازمان خدمات مالی سنت وینسنت و گرنادین‌ها است که با استانداردهای جهانی مقررات مالی تطابق دارد.