بیمه FINACOM

در ویتاورس، وجوه پرداختی شما امن هستند و بیمه شده اند. ما عضو کمیسیون مالی

(FINACOM) هستیم که هر یک از کاربران ما را تا سقف 20,000 یورو پوشش میدهد.

این بیمه چطور کار میکند؟

صندوق جبران خسارت، صندوقی است که به عنوان یک بیمه برای کاربران ویتاورس بروکر عمل میکند. به این صورت که اگر یکی از طرفین یک عضو، از رعایت حکم کمیسیون مالی خودداری کند، یا اگر یک عضو بدون پرداخت مبلغ حکمی که علیه او صادر شده از کمیسیون مالی خارج شود، استفاده میشود.
حداکثر مقدار پوشش مالی چقدر است؟
صندوق جبران خسارت، هزینه هایی تا حداکثر 20,000 یورو را برای هر کاربر ویتاورس بروکر پوشش خواهد داد.
چه کسانی تحت پوشش قرار میگیرند؟
درک این نکته بسیار مهم است که وجوه این صندوق فقط برای حکم هایی که توسط کمیسیون مالی صادر شده است، مورد استفاده قرار میگیرد. وجوه این صندوق خسارت های مالی احتمالی معامله گران را که در حین انجام معاملات خود ایجاد کرده اند، پوشش نمیدهد.